pani prowadząca szkolenie BHP

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Konsorcjum BHP to firma specjalizująca się w szkoleniach BHP, które są niezbędne dla każdego pracownika i pracodawcy. Nasze szkolenia wstępne i okresowe BHP są skierowane do różnych grup zawodowych. Szkolenia te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zwiększenie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną specjalistkę ds. BHP, inż. Ewę Chyrchel. Nasze szkolenia BHP są dostępne zarówno stacjonarnie, jak i online na naszej platformie e-learningowej.

 

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP są obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnionego pracownika, niezależnie od branży. Mają na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie szkolenia omawiane są takie tematy jak:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • zasady ewakuacji,
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,

a także podstawowe prawa i obowiązki pracownika. Szkolenia wstępne BHP są niezbędne do rozpoczęcia pracy i muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych.

 

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP są wymagane dla wszystkich pracowników, którzy już ukończyli szkolenie wstępne. Są one przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, zgodnie z przepisami prawa. Szkolenia okresowe BHP mają na celu utrzymanie i aktualizację wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie szkolenia omawiane są najnowsze przepisy i normy BHP, analizowane są przypadki wypadków przy pracy, a także omawiane są metody zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Szkolenia okresowe BHP są niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.